Velkommen til Arctic Lavvo!

Vi kan tilpasse teltet ditt til dine behov!

Reglene for overnatting i naturen

Reglene for overnatting i naturen

Telting er en populær aktivitet som gir mulighet for å tilbringe tid ute i naturen og nyte friheten og det som følger med å være på tur. Selv om allemannsretten står sterkt er det viktig å huske at det finnes lover og regler som gjelder for telting. 

 

Friluftsloven er en lov i Norge som regulerer bruken av det offentlige rom, herunder også telting og camping. Friluftsloven gir alle rett til å ferdes fritt i naturen, og den setter også opp regler for hvordan man skal oppføre seg i naturen for å sikre at naturen blir bevart og at alle kan ha det hyggelig og trygt på tur.

På folkemunne er det ofte en oppfatning om at det ikke er lov å ha telt slått opp i mer enn 2 døgn. Noe som kanskje forsterkes av at det finnes kilder som deler denne oppfatningen, men fortvil ikke for dette er en misforståelse!

Det er rett at det ikke lov å ha telt slått opp i mer enn 2 døgn, men dette gjelder i innmark. Altså gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite samt lignende områder. Det er derimot lov å ha telt oppslått i lengre tidsperioder i utmark så lenge du er mer enn 150 meter fra bebyggelse. 

Slår du opp telt i utmark er det ikke noen tidsbegrensning, premissene er at det ikke skal føre til ulempe eller skade på natur, dyreliv og andre. Vi har mange kunder som har Venor-produktene oppslått i både uker og måneder i utmarken for å ha et fint utgangspunkt for flotte natur og friluftsopplevelser. 

 

Friluftsloven gir også rett til å teltet på offentlige områder, så lenge det ikke skaper særlig ulempe for andre. Det er imidlertid viktig å huske på at det kan finnes andre lover og regler som gjelder for telting på offentlige områder, for eksempel lokale kommunale regler eller restriksjoner i nasjonalparker og verneområder.

Loven legger vekt på at man skal ta hensyn til andre mennesker og naturen når man ferdes i naturen. Dette inkluderer å unngå å forstyrre dyrelivet, å rydde opp etter seg og å unngå å skade naturen. Det er også viktig å huske på at det er forbudt å tenne bål på mange steder, så det kan være lurt å ha med en gassovn eller lignende for å lage mat.

Alt i alt er det viktig å være klar over de lover og regler som gjelder for telting, både for å beskytte miljøet og for å sikre at alle har en trygg og hyggelig tur. Dette inkluderer regler for hvor man kan teltet, hvordan man skal oppføre seg. Les mer om friluftsloven på lovdata.no

God tur!

 

Skriv en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.