Velkommen til Arctic Lavvo!

Vi kan tilpasse teltene våre etter dine behov!

Reglene for overnatting i naturen

Reglene for overnatting i naturen

Telting er en populær aktivitet som gir mulighet for å tilbringe tid ute i naturen og nyte friheten og det som følger med å være på tur. Selv om allemannsretten står sterkt er det viktig å huske at det finnes lover og regler som gjelder for telting. 

 

Friluftsloven er en lov i Norge som regulerer bruken av det offentlige rom, herunder også telting og camping. Friluftsloven gir alle rett til å ferdes fritt i naturen, og den setter også opp regler for hvordan man skal oppføre seg i naturen for å sikre at naturen blir bevart og at alle kan ha det hyggelig og trygt på tur.

På folkemunne er det ofte en oppfatning om at det ikke er lov å ha telt slått opp i mer enn 2 døgn. Noe som kanskje forsterkes av at det finnes kilder som deler denne oppfatningen, men fortvil ikke for dette er en misforståelse!

Det er rett at det ikke lov å ha telt slått opp i mer enn 2 døgn, men dette gjelder i innmark. Altså gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite samt lignende områder. Det er derimot lov å ha telt oppslått i lengre tidsperioder i utmark så lenge du er mer enn 150 meter fra bebyggelse. 

Slår du opp telt i utmark er det ikke noen tidsbegrensning, premissene er at det ikke skal føre til ulempe eller skade på natur, dyreliv og andre. Vi har mange kunder som har Venor-produktene oppslått i både uker og måneder i utmarken for å ha et fint utgangspunkt for flotte natur og friluftsopplevelser. 

 

Friluftsloven gir også rett til å teltet på offentlige områder, så lenge det ikke skaper særlig ulempe for andre. Det er imidlertid viktig å huske på at det kan finnes andre lover og regler som gjelder for telting på offentlige områder, for eksempel lokale kommunale regler eller restriksjoner i nasjonalparker og verneområder.

Loven legger vekt på at man skal ta hensyn til andre mennesker og naturen når man ferdes i naturen. Dette inkluderer å unngå å forstyrre dyrelivet, å rydde opp etter seg og å unngå å skade naturen. Det er også viktig å huske på at det er forbudt å tenne bål på mange steder, så det kan være lurt å ha med en gassovn eller lignende for å lage mat.

Alt i alt er det viktig å være klar over de lover og regler som gjelder for telting, både for å beskytte miljøet og for å sikre at alle har en trygg og hyggelig tur. Dette inkluderer regler for hvor man kan teltet, hvordan man skal oppføre seg. Les mer om friluftsloven på lovdata.no

God tur!